Časová osa


Níže uvádím časovou posloupnost naší stavby, jak vidíte s BAHALem jsme v kontaktu už dlouho. A proč ještě nebydlíme? Jedno slovo - ÚŘADY. Až do května 2011 jsme čekali na projednání nového územního plánu naší obce a až poté mohl začít další boj s úřady až do finálního vydání stavebního povolení...

16.04.2010 – První živý kontakt s f. BAHAL na veletrhu IBF v Brně. Pan Jokeš si nás získal J
08.05.2010 – Návštěva vzorového domu Alexandr v Nové Vsi, první kontakt s paní Pecharovou.
04.06.2010 – BAHAL nám předal tzv. malý projekt na naši Kleopatru
14.07.2010 – BAHAL podepsána smlouva + specifikace na dům
06.08.2010 – ČEZ podepsána smlouva na zřízení el.přípojky
24.03.2011 – ČEZ předána žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby ve zjednodušeném územním řízení
04.05.2011 – Na SÚ předány podklady pro povolení přípojky na vodu
10.05.2011 – ČEZ Udělení souhlasu ke stavbě RD ve zjednodušeném územním řízení
12.05.2011 – Na BAHAL odeslána otevíratelnost oken, dotaz na cenu žaluzií
30.05.2011 – V Bahalu Převzata projektová dokumentace pro Stavební řízení
10.06.2011 – Magistrát LBC – Předána projektová dok. Domu ke stav. Řízení
13.06.2011 – Na SČVaK v Jablonci podepsána smlouva o připojení příp.vody
17.06.2011 – Na Povodí Labe v Turnově odevzdán projekt ČOV k vyjádření
30.06.2011 - Bahal projednány připomínky k projektu, podepsána nová specifikace
01.07.2011 - Magistrát vyzvednut souhlas s vyjmutím půdy ze ZPF
19.07.2011 – Z Bahalu přijata nabídka na klientské změny
20.07.2011 – Na Magistrátu vyzvednuto souhrnné vyjádření odboru živ. Prostředí
25.07.2011 – SÚ ČD odevzdány veškeré podklady pro rozhodnutí o umístění stavby
25.07.2011 – SČVaK – napojily přípojku na vodu
22.08.2011 – Ze SÚ přišlo oznámení o zahájení územního řízení – stanoveno veřejné projednání na 22.9.2011
22.09.2011 – Veřejné projednání stavby na pozemku
30.09.2011 – Obdrželi jsme Územní rozhodnutí o umístění stavby
01.11.2011 – Nabytí právní moci územního rozhodnutí
01.12.2011 – BAHAL - Obdržení projektu na ČOV
06.12.2011 – MAGISTRÁT LBC - Předání projektu na ČOV
20.12.2011 – SČVaK – odeslána žádost o vyjádření ke stavbě ČOV
28.12.2011 – HYP.BANKA – schválená žádost o hypotéku
09.01.2012 – SČVaK – obdrženo vyjádření ke stavbě ČOV
16.01.2012 – MAGISTRÁT LBC – Obdrženo oznámení o zahájení řízení ke stavbě ČOV
24.01.2012 – HYP.BANKA – podepsány smlouvy o hypotečním úvěru
29.01.2012 – MAGISTRÁT LBC – Obdrženo ROZHODNUTÍ o povolení stavby ČOV
30.01.2012 – KAT.ÚŘAD – vloženy návrhy na vklad zástavního práva
30.01.2012 – SÚ ČD – Předáno Rozhodnutí o povolení ČOV z magistrátu. Požadují ještě orazítkování projektu na RD autorizovaným inženýrem + stavební dozor + kvalifikaci ke stavebnímu dozoru
08.02.2012 – SÚ ČD – Předána orazítkovaná dokumentace autorizovaným inženýrem + doklad o stavebním dozoru
23.02.2012 – MAGISTRÁT LBC – Nabytí právní moci ROZHODNUTÍ o povolení stavby ČOV, převzetí cedule STAVBA POVOLENA – ČOV
24.02.2012 – SÚ ČD – Převzeto stavební povolení na RD, cedule STAVBA POVOLENA – RD
01.03.2012 – HYP.BANKA – Předány podklady pro čerpání (Stavební povolení, vinkulace pojištění, vklad zástavního práva.
05.03.2012 – HYP.BANKA – na účet přišlo čerpání hypotéky
15.03.2012 – BAHAL – Projednání klientských změn, zatím nejsou zcela uzavřené.
18.04.2012 – BAHAL – Odeslána kompilace našich klientských změn
21.04.2012 – DESKA – Oprava rovinnosti, stěrkou Weber.bat 30MPa
27.04.2012 – BAHAL – Druhá kontrola rovinnosti desky, neúspěšné. Hlavní problém s broušeným rohem, není vodorovné
28.04.2012 – DESKA – Další opravy rovinnosti – zvýšení obvodových stěn pro vylití celé desky
29-30.04.2012 – zahrabání ČOV, nádrž + vsak, chráničky na elektro od domečku do domečku. Lehké terénní úpravy
04-06.05.2012 – DESKA – broušení vystouplého rohu. Přelití celé desky betonovým potěrem
16.05.2012 - DESKA - Finální předání a přeměření desky s BAHALem a kooperantem - f. HAVAX. Nalezeny dvě malé nerovnosti, opraví kooperant.
17-05-2012 - BAHAL - obdrželi jsme první část projektové dokumentace k odsouhlasení.
21-05-2012 - BAHAL + HAVAX - Předání staveniště a zahájení stavby domu
29-05-2012 - Dokončena stavba ocelové konstrukce domu
06-05-2012 - Položena střešní izolace + OSB desky pláště domu
18-07-2012 - Položena vnější izolace
31-07-2012 - Proveden první BlowDoor test - výsledek 0,37.
03-08-2012 - Vylití podlah 1.NP anhydridem
06-08-2012 - Dokončení silikonové omítky na domě
21-08-2012 - Zahájení předávacího řízení
28-08-2012 - Ukončení předávacího řízení, předání klíčů od domu :)
11-09-2012 - Jednání k reklamacím - pouzdro na posuvné dveře, dveře do koupelny v 2.NP.

09-10-2012 – JIROSTAV – Terénní úpravy, příprava příjezdové cesty ke garáži

10-10-2012 - Až po měsíci nástup na opravu reklamovaného pouzdra posuvných dveří a dveří do koupelny 2.NP.
11-10-2012 - Dafeplast doplnil chybějící těsnění v okně a HAVAX vyměnil čidlo k čerpadlu RAURAIN (měsíc a půl po předání domu...)

19-10-2012 – INTEGRA LB – montáž podlah v 1.NP.

25-10-2012 – HOSKOVEC – začátek montáže kuchyně. Špatně zaměřil (nebo spíš vůbec) rozměry mezi sloupy, kuchyň krátká, bude třeba předělat.

26-10-2012 – CAG – Montáž dveří.

29-10-2012 – JAP – Montáž schodiště. Navrtání podlahového topení v 2.NP.

03-11-2012 – JÍROSTAV – příjezdová cesta, vysypání štěrkem + utažení vibrační deskou
04-11-2012 – BAHAL – vodák oprava potrubí podlahového topení
05-11-2012 – BAHAL – zakrytí podlahového topení systémovými deskami
07-11-2012 – HAVAX – Instalace ROOM Mangeru a zprovoznění žaluzií
09-11-2012 – HOSKOVEC – Dokončení kuchyně
19-11-2012 – INTEGRA LB – Dokončení podlah (lišty), výměna poškozené krytiny v chodbičce 2NP
24-11-2012 – Zabydlení obyváku – smontován jídelní stůl + židle, gauč, televize J
27-11-2012 – JAP – Dokončení schodiště – montáž zábradlí v chodbičce v 2.NP. Tentokrát bez navrtání podlahového topení J
27-11-2012 – HAVAX – Přetěsnění rosících a kapajících rozvodů podlahového topení v TM
29-11-2012 - RABA - Dokončení koupelny 2.NP.
29-11-2012 - Přestěhování do domečku "natrvalo" :)

14-12-2012 – BAHAL – p. Zbořil 1. pokus o zprovoznění vzduchotechniky, zjištěn vadný větrák v TČ
20-12-2012 – STIEBEL – Výměna větráku v TČ
15-01-2013 – BAHAL – Dokončení vzduchotechniky, napojení na AWADUKT
05-02-2013 – MAGISTRÁT LBC – Obdržen kolaudační souhlas s užíváním ČOV
21-03-2013 – KOLAUDACE
25-03-2013 – SÚ Český Dub – Předání souhlasu s užíváním stavby
27-03-2013 – OÚ Cetenov - Doklad o přidělení čísla popisného budově – č.p. 49

Žádné komentáře:

Okomentovat